Когнитивен тиймбилдинг

Под формата на аналитични игри и задачи, ние провокираме екипното взаимодействие и постигаме целите поставени от Клиента. Дизайнът и концепцията, строго подчинени на комуникираните цели от мениджмънта на компанията и предварителния анализ на ситуацията, който се прави от нашия екип са предпоставка за това. Крайното предложение се оформя, след като са уточнени всички подробности и детайли.

В когнитивния тиймбилдинг, всеки член на екип има конкретна задача, която е част от общото предизвикателство. За това, той трябва да е напълно ангажиран да свърши своята част като през цялото време комуникира и стикова получените резултати с тези на останалите от екипа, в името на общата крайна цел .

Ползите

  • Интегрирате лесно нов член в екипа
  • Изграждате успешно нов екип
  • Искате да стимулирате креативното мислене в екипа
  • Да провокирате на мисленето “извън рамката”
  • Да повишите концентрацията в работата
  • Да управлявате времето си оптимално
  • Да научите хората си да делегират правомощия

Предлагаме Ви

  • Когнитивни игри
  • Интелектуални задачи
  • Симулационни бизнес игри и казуси