За нас

Teambuilding.bg е специализираният сайт на MLC International за конструиране на дизайн и провеждане на тиймбилдинг събития. MLC International е създадена през 2007 г.

Нашият екип се състои от специалисти по трудова и организационна психология, коучинг, бизнес медиация и НЛП. Екипът ни, отговорен за провеждане на тоймбилдинг сесии е съставен от психолози, икономисти, спортни треньори и от хора с изключителна мотивация за Високи постижения. Ние работим с екипи като посвещаваме цялата си мотивция, професионализъм, знания и лично вдъхновение за постигането на целите на всеки конкретен проект. Реалната добавена стойност за нашите клиенти е експертизата ни в областта на компетенциите, нужни на един ефективен екип, съчетана с когнитивни и физически методи за мотивиране на участниците в нашите събития.Ние инвестираме в себе си и развитието си, участвайки в най-добрите курсове и специализации на световно ниво и вярваме, че това е начинът да предадем моделите на успеха на вашия екип.

Ние знаем как да се грижим за клиентите си. Емпатията и разбирането са основните спойки на добре смазаните взаимноотношения. Нашата единствена цел е да работим отдадено, със сърце и ум и за всеки проект, независимо от типа и мащаба му, да предоставяме персонализирано, креативно, иновативно решение, което да доведе до желания резултат и удовлетвореност на клиента.

Фасилитаторите на тиймбилдинг проекти изготвят концепция на тиймбилдинг събития спрямо конкретни цели, очаквани резултати и предварително поставени критерии за екипите, с които работим.

Екипът на teambuilding.bg