Лили Василева

Магистър трудов и организационен психолог | Бизнес медиатор | НЛП Мастер Практик и бизнес треньор

  • Магистър по Трудова и организационна психология, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
  • Сертифициран бизнесмедиатор към Министерство на правосъдието
  • НЛП Практик и НЛП Мастер Практик, сертифицирана от НЛП Тренинг Център
  • Сертификат за НЛП Практик, лично подписан от Джон Гриндер, ко-основател на НЛП подхода
  • Член на Международната Коучинг Федерация (InternationalCoachFederation)
  • Професионална квалификация за преподавател, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
  • Сертифициран бизнес треньор
  • Специалист в областта на организационното консултиране и човешките ресурси
  • Автор на статии в специализирани медии за бизнес и HR

ЛИЛИ ВАСИЛЕВА е завършила магистратура по Трудова и организационна психология в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Професионалният й път минава през подбор на персонал, подготовка и провеждане на бизнес тренинги, организационно консултиране и бизнесмедиация, както и фасилитиране на групи при провеждането на workshops.

През 2008 г. е сертифицирана като НЛП Практик, а през 2011 г. като НЛП Мастер практик от НЛП Тренинг Център. Лили Василева притежава сертификат за НЛП Практик, лично подписан от Джон Гриндер, ко-основател на НЛП подхода.

През 2010 г. е сертифицирана като медиатор от „Професионална Асоциация на Медиаторите в България” съвместно с Американска Агенция за Международно Развитие. Вписана е в Единен регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието (№ 20100810008/10.08.2010 г.)

Тя е работила с компании като: Глобул, C3i, Софика, Хенкел, Грийнлайф, НОРД Холдинг, GFK, Blizoo, Институт за пазарна икономика, Кауфланд, Общинска Банка, Неофарм, Министерство на финансите, Марс Инкорпорейтед, Кавен Орбико, Изи Кредит, МОСВ и др.

Експертизата на Лили Василева е насочена към развитието на ключови компетенции в областта на организационното поведение, планиране и развитие на кариерата, които да допринесат за удовлетвореност и високо качество на живот в организацията. Компетенциите й в сферата на груповата динамика са фактор, който подпомага клиентите в организационното им развитие и управлението на промяната.

В процеса на тренинг Лили Василева помага на участниците да открият своя потенциал и възможности, да развият ключови компетенции за работа в екип и управление на екипи. Целите, които си поставя преди започване на тренинг е отделната личност сама да открие пътя, така че промените в нейното поведение, възможности и нагласи да я направят по-мотивирана и ефективна в процеса на работа.

В процеса на индивидуални сесии Лили провокира клиентите да откриват и управляват собствените си ресурси, да се стремят към развитие в личностен и професионален план. За нея е от изключителна важност клиентите, с които работи да надграждат своите компетенции и да постигат високо ниво на лична удовлетвореност.

Автор е на статии в областта на бизнес тренингите и лидерството в сп.”Човешки ресурси”, сп. “Enterprise” и други.