Видове тиймбилдинг

Успехът на всяка организации зависи от умението на служителите да сформират ефективни екипи. В контекста на корпоративното развитие, тиймбилдингът е важен както заради непосредствените изживявания и дейностите, които екипите извършват, така и заради съпътстващите ги групови умения, комуникация и чувство за сплотеност. Ползите от тиймбилдинга са толкова значителни, че множество организации са включили тиймбилдинг стратегии като част от стандартното за служителите обучение.Тиймбилдинг програмите осигуряват реалистични изживявания, които вдъхновяват и мотивират всеки служител да допринася за постигането на общите цели.

Ползите от тиймбилдинга могат да се разгледат на много нива: ползи за участниците и екипите, които се научават да си сътрудничат и общуват, ползи за лидера/мениджъра на екипа, който придобива умения да управлява екипните процеси и допринася за общата ефективност, ползи за организацията като цяло тъй като продуктивността на служителите се увеличава и се изграждат колективни ценности, индиректни ползи за всички останали, които са заинтересовани от резултатността на екипа: инвеститори, бизнес партньори, клиенти.

Ползи от тиймбилдинг събития:

 • Повишава продуктивността и мотивацията на служителите
 • Провокира творческия потенциал
 • Подобрява екипните процеси
 • Повишава организационната ефективност
 • Идентифицира силните и слабите страни на екипа
 • Развива умения за справяне с конфликти
 • Подобрява уменията за разрешаване на проблеми: анализ и формулиране на проблема, подходи, креативност, иновативност, др.
 • Подобрява уменията за вземане на решения: формулиране на алтернативи, приоритети и критерии, оценка и управление на риска, планиране
 • Изгражда комуникационни умения: за споделяне и обмен на идеи и чувства, задаване на въпроси, аргументиране, изразяване на конструктивна критика, даване и получаване на обратна връзка
 • Подобрява лидерските способности – поведение, ориентирано към постигане на цели и изграждане на екипна идентичност

Видовете тиймбилдинг, които ние провеждаме с вас са:

 • Тиймбилдинг модули
 • Когнитивен тиймбилдинг (бизнес задачи, симулации, стратегически игри)
 • Креативен тиймбилдинг (иновативно мислене, провокиране на идеи)
 • Зелен тиймбилдинг (близо до природата)
 • Когато бизнесът срещне спорта (физически игри, стратегически игри и комуникация)