Тиймбилдинг модули

Игрите и модулите, които най-добре ще Ви помогнат да постигнете целите си са адаптирани към персоналните планове за действие на всеки екип. Едновременно с това те са насочени към когнициите и физическите преживявания като много от инструментите са авторски и тематично разделени според специфичните нужди на клиента.

Предлагаме Ви балансирана програма, която е практично насочена, използва методика, която е достъпна и увлекателна. Основните методи и подходи се базират на комбинираното използване на технически елементи, специализирани занимания, казуси, анализи и дискусии. Подборът на елементите в програмното съдържание и логиката на тяхната последователност се определят от предварително поставените цели, както и получената информация за участниците.

Примерни програми

В зависимост от целта в портфолиото на MLC International можете да намерите няколко варианта на тиймбилдинг:

  • За новосформирани екипи или проектни екипи по нови направления за проверка на съвместимост и пригодност на отделните индивиди от екипа
  • За разкриване на възможностите на екипа – за вече съществуващи екипи, за тяхното сплотяване и подобряване на координацията и комуникацията между отделните членове.
  • За разкриване възможностите на лидера – при изградени екипи и новоназначени мениджъри, подобрява взаимоотношенията и подлага на проверка уменията за ръководене на новия лидер, за интегриране на нов мениджмънт, изпълнителен директор или борд на директори
  • За развиване на компетенции в екип – в процеса на тиймбилдинг екипът разкрива реалните си възможностите и пълния си потенциал, скритите заложби, които не се проявяват в работното ежедневие. Този формат е за вече съществуващи екипи като акцентът пада върху тяхното сплотяване и подобряване на координацията и комуникацията между отделните членове. Залагат се критерии като вземане на решения под напрежение, организация и комуникация в екипа, креативност, динамика на екипа.

Според местоположението

  • Тиймбилдинг на открито, екипът е извън работното място сред природата. Извеждането на служителите извън офиса помага да се преодолеят лични, политически, културни, религиозни и други бариери, да се избегнат познатите разсейващи фактори на работното място, и всички от екипа да се забавляват заедно.
  • Тиймбилдинг на закрито. Обикновено се провеждат в офиса. Съществува и опция, при която тиймбилдингът може да започне на едно място и завърши на друго – например, при търсенето на съкровище, търсенето може да почва и свършва в офиса, но да включва множество излизания навън.

Тиймбилдинг събитията, насочени към усвояването на умения, също са доказали своята ползотворност и приложимост. Те са структурирани така, че да научат членовете на екипа да вземат решения, да преодоляват конфликти, да дават и получават обратна връзка, да развият други умения и компетенции, които повишават както личната им, така и цялостната екипна ефективност.

Екипът на MLC International се подбира според конкретните нужди на организацията. В него се включват психолози, организатори, актьори, музиканти, специалисти в областта на различни спортове и други.