“Наблюдавай поведението на човек по време на игра и ще разбереш за него повече, отколкото в разговори за цяла година.”

Платон